Wat is een lui oog precies?

26/02/2019

Wat is een lui oog precies?
Op het moment dat een oog zich tijdens de vroege kinderjaren niet goed heeft ontwikkeld spreken we van een lui oog. Het oog zelf is gezond, maar het zicht wordt niet verbeterd door een bril. Op het moment dat één oog een goed gezichtsvermogen ontwikkelt, terwijl het andere oog dat niet doet, wordt het oog met de slechtere gezichtsscherpte het ‘luie oog’ genoemd.

Een ander woord voor een ‘lui oog’ is amblyopie. Het is belangrijk dat deze afwijking vroeg wordt ontdekt, omdat amblyopie alleen met succes behandeld kan worden gedurende de vroege kinderjaren. Op het moment dat er in de familie sprake is van scheelzien, sterke brillenglazen, ‘luie ogen’ of andere oogheelkundige afwijkingen, dan raden we aan om op jongere leeftijd dan 3 jaar een oogheelkundig onderzoek te verrichten.

Bij kinderen in Nederland worden ogen onder andere onderzocht middels het PGO (periodiek geneeskundig onderzoek) op het consultatiebureau. Mochten de bevindingen afwijken, dan wordt het oogheelkundig onderzoek herhaald en in twijfelgevallen of bij afwijkingen wordt het kind doorverwezen naar een oogarts of een orthoptist.

Wanneer ontstaat een lui oog?
Een lui oog ontstaat meestal voor het achtste levensjaar in de baby-, peuter- of lagere schoolleeftijd. In deze levensfase is het zicht nog volop in ontwikkeling. Dit is tevens de fase waarin een lui ook nog te behandelen is. Hoe eerder er met een behandeling gestart wordt, hoe beter de gezichtsscherpte ontwikkeld kan worden.

Behandeling van een lui oog
Kinderen krijgen een bril of contactlens voorgeschreven als er sprake is van een brilsterkte- afwijking. Soms is dan het dragen van een bril voldoende, doordat de ogen met de correctie een goed beeld doorgeven aan de hersenen waardoor het luie oog weer kan herstellen. Soms moet, naast het dragen van een bril, ook het goede oog afgeplakt worden. Door het goede oog af te plakken, moet een kind worden gedwongen dit ‘luie oog’ te gebruiken. Hierdoor wordt het luie oog gestimuleerd en gaat het beter leren zien.

In sommige gevallen worden er oogdruppels voorgeschreven voor het goede oog. Deze druppels verwijden de pupil en verlammen de accommodatie. Dit betekent het vermogen om het beeld scherp te stellen bij het kijken van veraf en dichtbij. Door deze oogdruppels gaat het goede oog minder goed zien door het luie oog, waardoor het luie oog gedwongen wordt om te kijken. Dit is niet altijd toe te passen.

Onze orthoptist en oogartsen staan graag voor u klaar en informeren u graag verder.