Voor de 2e keer op een rij: Worldeye als best geteste kliniek 2021!

24/03/2021


Het aantal zelfstandige klinieken groeit flink, voor patiënten valt er steeds meer te kiezen. Waar kunt u het beste terecht voor een knieoperatie, het laser van uw ogen of dermatologische ingrepen? Elsevier Weekblad vergelijkt 11 behandelingen in 238 klinieken. Worldeye is voor de 2e keer uitgeroepen tot ‘Beste Kliniek 2021 – Oogheelkundige ingrepen en daar zijn wij super trots op!

Twee zelfstandig klinieken halen dit jaar voor een behandeling die zij uitvoeren de maximale score op alle onderdelen in het onderzoeken. Het gaat om de staaroperaties bij Worldeye in Amsterdam en bij de Oogkliniek De Horsten in Wassenaar. Nog een veertien klinieken behalen voor één of meerder ingrepen de hoogste eindscore en een bovengemiddelde score op alle subonderdelen. Het gaat onder meer om Orthoparc in Bosch en Duin voor het plaatsen van knie- en heupprothesen en om Ceulen Klinieken met vestigingen in Amersfoort, Breda, Helmond en Schiedam voor dermatologische ingrepen.

In het onderzoek Beste Klinieken vergelijkt EW met behulp van strategisch adviesbureau SiRM – dat is gespecialiseerd in vraagstukken rond markbewerking, onder meer in de zorg – de kwaliteit van 11 behandelingen in 223 zogenoemde indicatoren, gegevens die de kliniek elk jaar verlicht moeten aanleveren bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en bij het Zorginstituut Nederland. Het gaat om indicatoren over het verslagjaar 2019, het meest recente jaar waarover betrouwbare informatie openbaar beschikbaar is. Dit zijn gegevens van de periode voordat de coronacrisis uitbrak. Het afgelopen coronajaar heeft dus geen invloed gehad op de scores die uit dit onderzoek komen.

Uit het onderzoek rollen per kliniek en per behandeling drie scores: twee voor subonderdelen – uitvoering en organisatie – die uiteindelijk de pijler vormen onder de derde score, het eindoordeel. Bij de score voor de uitvoering telt bijvoorbeeld mee of klinieken registreren of patiënten op tijd antibiotica krijgen toegediend voor een operatie, om zo het risico op infecties te verminderen. Bij het subonderdeel organisatie wordt onder meer gekeken of patiënten zelf de mogelijkheid krijgen om de verdovingsmethode van hun voorkeur aan te geven en of zij bijvoorbeeld ervoor kunnen kiezen om een behandeling ’s avonds te laten uitvoeren.

Alle scores worden uitgedrukt in één tot vier bollen. Eén of twee bollen betekent dat de kliniek respectievelijk veel lager of lager dan het landelijk gemiddelde scoort en drie of vier bolletjes staan voor hoger en veel hoger. De scores geven inzicht in de mate waarin de klinieken voldoen aan de basisvoorwaarden om goede en veilige zorg te kunnen verlenen, ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De klinieken die het best scoren – een maximale eindscore, een bovengemiddelde score op alle subonderdelen en op minstens één van die subonderdelen de maximale scoren 0 zijn weergegeven in de tabel ‘Beste Klinieken 2021’. Online zijn ook de scores van alle andere klinieken uit het onderzoek terug te vinden: www.ewmagazines.nl/besteklinieken.

Het afgelopen decennium is er veel veranderd op het gebied van de medisch specialistische zorg in Nederland. Traditioneel zijn het ziekenhuizen die deze zorg leveren, maar zelfstandige klinieken spelen sinds de introductie van de marktwerking in de zorg een steeds grotere rol. Dat signaleert ook de IGJ in een recent rapport, waarin de toezichthouder schrijft: ‘Sinds 2009 is het aantal klinieken dat indicatoren heeft aangeleverd meer dan verdubbeld, van 229 in 2009 tot 530 in 2019. En dit aantal groeit nog steeds.’ Op het gebied van minder complexe, planbare operatie – denk aan een knieoperatie of het verwijderen van amandelen – vormen de klinieken een alternatief voor de ziekenhuizen. Doordat de klinieken zich over het algemeen focussen op één type behandeling, kunnen zij de zorg vaak goedkoper, efficiënter – met minder lange wachtlijsten – en naar eigen zeggen ok van betere kwaliteit leveren dan een ziekenhuis. En daaraan blijkt in de praktijk duidelijk behoefte te zijn. Steeds meer patiënten weten afgelopen jaren de weg naar de klinieken te vinden en huisartsen verwijzen er vaker naar door. Ook de zorgverzekeraars adviseren patiënten geregeld naar een kliniek als bijvoorbeeld de wachtlijsten daar korter zijn dan in een ziekenhuis. Elke zorgverzekeraar heeft een afdeling zorgbemiddeling die hierbij kan helpen.

Bron: Elsevier Weekblad
Datum: 18-03-2021