Worldeye als best geteste kliniek 2020

30/03/2020

Worldeye als best geteste kliniek 2020
Waar kunt u het beste terecht voor een ooglaserbehandeling of staaroperatie?

 

 

 

 

Met veel trots kunnen we zeggen dat Worldeye op eerste plaats staat op de lijst van de klinieken die als beste getest zijn. Elsevier heeft bij 13 klinieken een onderzoek verricht naar de kwaliteit van de zorg rondom ooglaseren en staaroperaties. Voor deze nominatie is het eindoordeel gebaseerd op twee onderliggende onderdelen: organisatie en uitvoering. Wat betreft de organisatie richt het onderzoek zich erop om de kliniek te beoordelen of alles rond de zorg voor de patiënt goed is georganiseerd. Denk hierbij aan het bijhouden van patiëntendossiers en de registratie van infecties of ongeplande heroperaties.

Bij de uitvoering draait het om het proces rond de operatie zelf. Hierbij wordt er gekeken of de kliniek zich bijvoorbeeld houdt aan het op tijd toedienen van antibiotica of zijn er leden van de wetenschappelijke beroepsverenigingen op bezoek geweest om te checken hoe goed de protocollen worden gevolgd. Ook wordt er gekeken of er tijdens deze bezoeken zwaarwegende adviezen aan de artsen werden gegeven over hoe zij hun werkwijze moeten verbeteren. Worldeye behoort in dit onderzoek bij de best scorende klinieken. Zowel op de patiëntveiligheid als de organisatie zelf scoort Worldeye het hoogste van Nederland. We zijn dan ook enorm trots op onze specialisten en medewerkers die iedere dag streven naar de allerbeste oogzorg voor haar patiënten.

Klik verder voor de beoordeling en het volledige artikel op Elsevier.