Coronavirus (COVID-19)

27/02/2020

Helaas verspreidt het Coronavirus zich op dit moment over de wereld. Uw gezondheid en veiligheid, die van medepatiënten en die van de werknemers van Worldeye, zijn onze hoogste prioriteit. Om die reden hebben wij onze protocollen aangepast om besmettingen met het Coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Dit betekent onder meer dat wij u willen vragen als u bij ons in de kliniek komt om:

o Te melden wanneer u koorts heeft met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) én de afgelopen twee weken in een land/regio bent geweest met wijdverspreide verspreiding van het Coronavirus;
o Als u bij ons in de kliniek komt, uw handen te desinfecteren met handenalcohol – u vindt deze op meerdere plekken in de kliniek, waaronder bij de ingang;
o Volg instructies van ons personeel op als er een verdenking van een besmette patient met het Coronavirus is.

In het algemeen zijn de belangrijkste maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen relatief simpel:
o Was regelmatig uw handen;
o Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
o Gebruik enkel papieren zakdoekjes en gebruik deze slechts eenmalig;
o Kom niet met uw vingers in uw mond of aan andere slijmvliezen.

Worldeye is net als alle andere ziekenhuizen en klinieken verplicht om iedere verdachte verdenking van een besmetting met het Coronavirus te melden bij het Landelijk Coordinatiepunt voor Infectiepreventiebestrijding. We hopen oprecht dat we met elkaar er voor kunnen zorgen dat een verspreiding van het virus in Nederland vermeden kan worden. Bedankt voor uw aandeel hierin.

Heeft u vragen?
Bel met onze receptie op: 085 029 00 11 of stuur een email naar info@worldeye.nl