(22.04.20) COVID-19 : Heropening Worldeye per 28 april 2020

23/04/2020

Vanaf 28 april kunt u weer bij ons terecht voor poliklinische oogzorg, oogheelkundige operaties en refractiechirurgische onderzoeken en behandelingen zoals SMILE en LASIK.

Voor ons staat uw gezondheid en die van onze medewerkers bovenaan. Om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, hebben wij ons derhalve de afgelopen weken met name gericht op de medische noodzakelijke zorg.

Inmiddels heeft het RIVM, het OMT (Outbreak Management Team), de NZA (Nederlandse Zorg Authoriteit) en de NOG (Nederlandse Oogheelkundig Genootschap) een oproep gedaan om de reguliere zorg weer op te starten, opdat de wachtlijsten niet nog meer toenemen, klanten en patiënten weer op alle medische vlakken geholpen kunnen worden. Hiervoor dienen echter wel de nodige veiligheidsmaatregelen genomen te worden. Dit betekent dat:

• Wij vragen u bij klachten als hoesten, niezen, koorts, reuk- en smaakverlies thuis te blijven en uw afspraak te verzetten (tenzij er een spoedindicatie is om wel te komen);
• Wij vragen u om alleen naar onze kliniek te komen. Indien u met begeleiding komt, hem/haar buiten de kliniek (in de auto) te laten wachten (tenzij ondersteuning door deze begeleider strikt noodzakelijk is);
• Wij vragen u niet te vroeg, maar ook niet te laat naar de kliniek te komen. Hierdoor zorgen we er met elkaar voor dat de wachtruimte niet te vol wordt. Ook wij zullen zorgen voor een juiste planning van afspraken hierin;
• Bij binnenkomst in onze kliniek vragen wij u uw handen te desinfecteren met handenalcohol;
• De receptionistes nemen bij binnenkomst uw temperatuur op d.m.v. een voorhoofdstemperatuurmeter. Bij koorts moeten wij u vragen een nieuwe afspraak te maken;
• Binnen de kliniek zorgen wij op diverse manieren voor voldoende afstand (minimaal 1.5 meter) tussen onze patiënten en medewerkers;
• Voor onze medewerkers gelden extra beschermings- en preventiemaatregelen, zo dragen zij mondkapjes, oogbescherming, soms handschoenen en geven zij geen handen;
• We vragen u niet zelf het koffieapparaat of waterreservoir te gebruiken. We serveren u graag koffie en thee!
• Wij zorgen voor een regelmatige schoonmaak van deurklinken, het pinautomaat, e.d.;
• Nacontroles voor operaties zullen wij mogelijk deels ook telefonisch inplannen.

Rond 12 mei zullen we vaststellen of onze maatregelen aangepast dienen te worden.
Mocht het vanuit overheidswege noodzakelijk zijn aanvullende of andere maatregelen te nemen, dan zullen wij dit doen en op onze website vermelden.

We vragen om uw begrip en vooral ook om uw medewerking om te helpen bij het beperken van het verspreiden van het Coronavirus.

Neem vooral met ons contact op als er nog vragen zijn of als u twijfelt of u wel of niet naar ons kunt komen, we zijn er voor u!

Jacco Vroegop, clinical directeur Worldeye
Guido Neuteboom, medisch directeur Worldeye