Vergoedingen | Worldeye
Facebook
İnstagram
Linkedin
Twitter


  Contact : 085-0290011

De Boelelaan 1065, 1082 SB Amsterdam (Netherlands)

Vergoedingen

Worldeye

085-0290011

Worldeye biedt zowel verzekerde als niet- verzekerde zorg. U kunt voor beide zonder wachtlijst bij ons terecht.

Onverzekerde zorg:
Een ooglaserbehandeling of lensimplantatie worden vaak niet vergoed door uw zorgverzekeraar. In sommige gevallen ontvangt u een (kleine) vergoeding als u aanvullend bent verzekerd. We adviseren u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, maar helpen u ook graag om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Vergoedingen & Prijzen

Preventieve zorg en cosmetische operaties worden meestal niet vergoed, tenzij het op basis van een medische indicatie is. Worldeye biedt een compleet behandelingstraject voor aantrekkelijke prijzen aan.

Vergoedingen & Prijzen

Verzekerde zorg:
Alle oogheelkundige behandelingen vallen bij Worldeye onder de verzekerde zorg (met uitzondering van cosmetische-, preventie en refractiezorg). Dat betekent dat de kosten door uw zorgverzekeraar 100% worden vergoed. Hierbij moet u wel rekening houden met de aftrek van uw eigen risico wanneer deze nog niet is verbruikt.

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico voor het basispakket van de zorgverzekering. Dat betekent dat u de eerste € 385,- (2017) aan zorgkosten uit het basispakket zelf betaalt. U kunt ook kiezen voor een hoger eigen risico.

Voor vragen over het eigen risico, zoals: ‘Hoe wordt het eigen risico bepaald en in welk jaar moet u het eigen risico betalen?’, kunt u nalezen op:  https://www.nza.nl/publicaties/1048188/Voorbeeld_Ziekenhuisbezoek_in_2017__eigen_risico_betalen_van_2016;jsessionid=A3CC6E0FC32B4EE9A32098F26981E398.nza-live.

Worldeye maakt met uw zorgverzekeraar afspraken over de tarieven van zorgproducten en de kwaliteit van zorg. De facturen gaan in principe direct naar uw zorgverzekeraar. In sommige gevallen kan het voorkomen dat we u vragen om uw factuur aan ons te voldoen en deze vervolgens zelf in te dienen bij de zorgverzekeraar.

Bij sommige behandelingen kunt u de optie krijgen waarbij u de verzekerde en onverzekerde zorg combineert. Bij staaroperaties (cataract) kunt u bijvoorbeeld voor een multifocale lens kiezen in plaats van de standaard door de zorgverzekeraar verzekerde lens. De meerprijs kunt u middels een factuur achteraf of pinbetaling voldoen.

De NZa (Nederlandse zorgautoriteit) heeft het proces van een zorgverlener tot aan de facturatie in beeld gebracht. In een animatiefilm en op een informatiekaart legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: ‘Wat registreren artsen? En hoe wordt dat uiteindelijk in rekening gebracht?’

Passantentarieven
Voor patiënten die geen zorgverzekering hebben, niet verzekerd zijn, in het buitenland verzekerd zijn of verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waar Worldeye geen overeenkomst mee heeft gesloten hanteren wij passantentarieven. Klik hier voor deze prijslijst.

Vergoedingen & Prijzen

Verwijsbrief
Vanaf 1 januari 2012 is het in Nederland verplicht om als behandelaar verwijsgegevens te overhandigen aan de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars stellen steeds strengere eisen aan de vergoeding van medisch specialistische zorg. Zonder een verwijsbrief worden de kosten voor een consult of behandeling bij een medisch specialist niet vergoed. Wij vragen u dan ook altijd om een verwijsbrief op te halen bij uw huisarts / bedrijfsarts / medisch specialist. Vaak wordt deze brief door uw huisarts via het digitale verwijsplatform ZorgDomein aan ons verwezen en hoeft u niets naar ons mee te nemen.