Netvlies - Klachten Netvliesloslating - Worldeye Amsterdam - Worldeye.nl | Worldeye
Facebook
İnstagram
Linkedin
Twitter


  Contact : 085-0290011

De Boelelaan 1065, 1082 SB Amsterdam (Netherlands)

Netvlies

Wat is netvliesloslating?
Bij een netvliesloslating (ablatio retinae) raakt het netvlies los doordat er glasvocht achter het netvlies komt. Dit kan gebeuren doordat er één of meerdere scheurtjes in het netvlies zijn ontstaan. Wordt een netvliesloslating niet behandeld, dan leidt het tot slechtziendheid of blindheid.

Oorzaken en risicogroepen netvliesloslating
Een netvliesloslating komt jaarlijks bij ongeveer 1 op de 10.000 mensen voor. De risicogroepen zijn:

 • Mensen met een hoge bijziendheid (min-glazen);
 • Dit geldt ook voor mensen met dunne, zwakke gebieden in hun netvlies;
 • Mensen die een netvliesloslating aan één oog hebben gehad, hebben een verhoogde kans het ook aan het andere oog te krijgen;
 • Ook mensen die een staaroperatie hebben ondergaan, lopen meer risico;
 • Een bal of klap op het oog kan een netvliesloslating veroorzaken;
 • Erfelijkheid;
 • Netvliesloslatingen komen iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen;
 • Het komt het meest voor bij mensen die tussen de 50 en 70 jaar oud zijn.

Klachten netvliesloslating
Het netvlies laat niet zomaar los, er gaan wat stappen aan vooraf. Het begint meestal met een achterste glasvochtloslating. Glasvocht zit in het glasachtig lichaam, dat tussen de ooglens en het netvlies ligt. Het glasachtig lichaam is deels verbonden met het netvlies. Met het ouder worden krimpt het glasvocht. Dit is een normaal ouderdomsverschijnsel. Door het inkrimpen van het glasvocht trekt het glasachtig lichaam aan het netvlies en kan het losraken. Dit heet achterste glasvochtloslating. Dit hoeft geen problemen te geven, maar soms ontstaat tijdens het losraken een scheurtje in het netvlies. Er kan dan vocht achter het netvlies komen, waardoor het netvlies loslaat.

De symptomen van een netvliesloslating:

 • Een blinde vlek in uw gezichtsveld;
 • Gezichtsonscherpte;
 • Schaduwlijnen;
 • Lichtflitsen;
 • Floaters (vlekjes).

Behandeling van netvliesloslating
Het is belangrijk dat een netvliesloslating onmiddellijk wordt behandeld. Niet behandelen leidt tot slechtziendheid of zelfs blindheid aan het oog. Een behandeling van een netvliesloslating bestaat altijd uit een operatie. Er zijn verschillende manieren om het netvlies operatief te herstellen. De oogarts bepaalt voor welke operatie gekozen wordt.