Laser & Lensimplantaties - Worldeye | Worldeye
Facebook
İnstagram
Linkedin
Twitter


  Contact : 085-0290011

De Boelelaan 1065, 1082 SB Amsterdam (Netherlands)

Laser & Lensimplantaties

Worldeye

085-0290011

Ooglaseren is een behandeling om van de bril en/of contactlenzen af te komen. Bij deze behandeling wordt het hoornvlies (voorste heldere gedeelte van het oog) van vorm veranderd door middel van een laser. Hiermee kan de brilsterkte gecorrigeerd worden. Hierdoor valt het licht weer op de juiste manier op je netvlies met als resultaat: scherp zicht. Je bent niet meer afhankelijk van een bril of contactlenzen.

Niet iedereen is geschikt voor ooglaseren. Ongeveer 85% van de mensen zijn geschikt voor een ooglaserbehandeling.

Ooglaseren is de meest gebruikte methode ter wereld om bijziendheid, verziendheid en astigmatisme te verhelpen.

Mocht u niet in aanmerking komen voor een ooglaserbehandeling, dan kijken we naar de mogelijkheid op het gebied van lensimplantatie. Lensimplantatie kan op twee verschillende manieren. We kunnen de eigen ooglens vervangen door een Trifocale lens van Zeiss, zodat u op alle afstanden scherp kunt zien (u heeft ook geen leesbril meer nodig!). Een andere optie is een extralens voor mensen tussen de 18 – 45 jaar. Vaak hebben deze mensen te maken met een te dun hoornvlies en/ of een te hoge refractieafwijking. Deze extralens wordt in de voorste oogkamer geplaatst. 

Voor wie is ooglaseren geschikt?

 • Leeftijd vanaf 18 jaar of ouder. Het is namelijk noodzakelijk dat uw ogen volgroeid zijn.
 • U bent afhankelijk van een bril of contactlenzen om scherp te kunnen zien.
 • De refractieafwijking (oogsterkte) is in de afgelopen 2 jaar stabiel gebleven (niet meer van 0,50 dioptrie verandering).
 • Een ooglaserbehandeling is voornamelijk geschikt bij refractieafwijkingen tussen de -10.00 en de +6.00 dioptrie en cylinderafwijkingen tot -6.00 dioptrie. Bij hogere afwijkingen kijken we naar lensimplantatie.

Voordelen van een ooglaserbehandeling

 • U zult voor altijd verlost zijn van de ongemakken van het dragen van lenzen of een bril.
 • U zult ‘s nachts of ‘s ochtends zodra u wakker wordt duidelijk de tijd kunnen zien.
 • U zult een natuurlijk uiterlijk en zicht hebben zonder bril of contactlenzen.
 • U zult lekkerder in uw vel zitten en beter zijn in sporten.
 • U zult minder hinder hebben van weersomstandigheden als wind of regen.
 • U zult nooit meer last hebben van scheef zittende contactlenzen of gebroken brillenglazen.

STAPPEN VAN DE LASERBEHANDELING

Onderzoek

De veiligheid van uw ogen staat altijd voorop voor ons. Als u overweegt een ooglaserbehandeling te laten uitvoeren, is het nodig eerst een oogonderzoek te doen. We bieden een vooronderzoek en een uitgebreid onderzoek aan. Tijdens dit vooronderzoek kijken we of uw ogen geschikt zijn. Tijdens het onderzoek wat daarna volgt analyseren we welke behandeling het beste bij uw ogen past.

Wat meten we tijdens de vooronderzoek?

Tijdens een intake meten we de vorm en dikte van het hoornvlies, de soort zichtafwijking, de sterkte van de oogafwijking en de oogdruk. Deze gegevens zijn van belang om vast te kunnen stellen of een behandeling mogelijk is. Het vooronderzoek is volledig vrijblijvend. Als blijkt dat uw ogen geschikt zijn, plannen we een afspraak voor een uitgebreider medisch onderzoek in.

Twijfelt u over een ooglaserbehandeling? Laat dan in ieder geval eerst een oogonderzoek doen om te kijken of u in aanmerking komt.

Geen wachtlijsten

Als u eenmaal heeft besloten om uw ogen te laten laseren en u een groen licht krijg naar aanleiding van uw vooronderzoek, kunt u snel bij ons terecht. Worldeye heeft namelijk geen wachtlijsten. Houdt u er rekening mee dat u voor een uitgebreid onderzoek geen contactlenzen mag dragen. Daarnaast kunt u niet zelf rijden, omdat wij oogdruppels toedienen die de pupillen verwijden. Deze druppels leveren onscherp zicht op en diepte inschatten wordt lastiger. We zijn altijd bereid om mee te denken over de mogelijkheden door bijvoorbeeld het vooronderzoek en de daadwerkelijke behandeling snel na elkaar te plannen.

Voorbereiding

Voorbereiden op een ooglaserbehandeling

Als u besloten heeft om een ooglaserbehandeling uit te laten voeren, worden met u afspraken gemaakt voor het medisch onderzoek en de behandeling. 

Zachte contactlenzen mogen gedurende twee weken voor de dag van behandeling niet gedragen worden, deze periode is bij harde lenzen vier weken. De reden hiervoor is, dat contactlenzen invloed hebben op de vorm van het hoornvlies. Het dragen van een bril is natuurlijk geen enkel probleem.

Het medisch onderzoek in Amsterdam

Tijdens het medisch onderzoek dat plaats vindt in de oogkliniek in Amsterdam krijgt u uitgebreide informatie over de laserbehandeling en mogelijke risico’s. Bovendien krijgt u een behandelovereenkomst waarin alle mogelijke complicaties van een ooglaserbehandeling worden vermeld mee naar huis.

Een behandelovereenkomst is een wettelijke vereiste. De wet schrijft voor dat u ons schriftelijk toestemming geeft om de behandeling te mogen uitvoeren. Ook zijn wij verplicht u te informeren over eventuele risico’s. Het ondertekenen van een behandelovereenkomst heeft niets te maken met aansprakelijkheid: wij zijn als kliniek verantwoordelijk voor de kwaliteit van de behandeling en zijn hiervoor ook aansprakelijk. De behandelovereenkomst wordt door u en door de behandelende oogarts ondertekend voordat de behandeling wordt uitgevoerd.

De behandeldag

Aankomst

Zodra u in de kliniek aankomt op de dag van behandeling, worden uw ogen nogmaals gemeten. De oogarts die u behandelt loopt met u alle resultaten van de metingen door en geeft u nogmaals uitleg over de mogelijke risico’s en over zijn verwachtingen van het eindresultaat. Op dat moment krijgt u ook definitief uitsluitsel over de techniek voor de ooglaserbehandeling.

Indien er ernstige risicofactoren aan het licht komen die bij vorige onderzoeken niet te zien waren, dan zal de arts in het belang van het welzijn van uw ogen eventueel nog van de behandeling af kunnen zien.

Stappen tijdens de behandeldag

De ooglaser behandeldag omvat een aantal stappen. Het totale verloop van de behandeling tot de eerste na-controle duurt over het algemeen ongeveer anderhalf uur.

Overzicht van de stappen volgens het voorbeeld van de Femto LASIK methode:

 • Uw kleding wordt aan de behandeling aangepast: u draagt een haarnetje, over uw kleding draagt u een operatiejas en uw schoenen worden afgedekt met slofjes.
 • De ogen worden met druppels verdoofd.
 • Met de Visumax FemtoSecond laser maakt de oogarts binnen slechts drie minuten per oog de flapjes, de laser zelf wordt hierbij slechts gedurende 30 seconden per oog gebruikt.
 • Met de eximer laser corrigeert de oogarts vervolgens de vorm van het hoornvlies waardoor u weer goed kunt zien. Deze stap duurt circa 5 minuten per oog. De laser zelf heeft voor de correctie niet meer dan 10 tot 15 seconden nodig.
 • U wacht een half uurtje in de rustruimte.
 • De oogarts controleert of de ooglaserbehandeling goed is verlopen.

Wij raden u aan om een zonnebril zonder sterkte mee te nemen voor na de behandeling. In de kliniek krijgt u een speciale beschermbril mee naar huis voor de eerste nacht.

De volgende dag gaat u naar de kliniek waar de oogarts een tweede nacontrole uitvoert. Op deze wijze worden eventuele complicaties onmiddellijk gezien en eventueel behandeld. Na zorgvuldige controle van de geslaagde ooglaserbehandeling kunt u dan al terug naar huis. Normaliter kunt u zelf al weer autorijden!

Moet u op pijn rekenen op of na de behandeldag?

Afhankelijk van de methode van de ooglaser behandeling die voor uw ogen geschikt is, verschilt het ongemak of de pijn en ook de duur tot het volledige gezichtsvermogen bereikt wordt.

 • Bij de ReLEx SMILE voelt u nauwelijks iets. Na de behandeling een licht irritatie gevoel dat binnen 4 uur is verdwenen.
 • Een Femto-LASIK of standaard LASIK ooglaserbehandeling is eenvoudig, bijna geheel pijnloos en de genezingstijd is extreem kort. De druk op het oog voor het maken van het flapje bij de Femto-LASIK behandeling wordt echter soms wel als onaangenaam ervaren.
  Vaak is het positieve effect er al onmiddellijk na de operatie en ziet men meteen veel beter. Gedurende de eerste dagen en soms eerste weken kan het gezichtsvermogen nog licht varieren.
 • Na een LASEK / (Trans)PRK-behandeling moet ongeveer drie tot vijf dagen rekening worden gehouden met behoorlijke pijn. Ook de genezingstijd is hierbij langer. Na één week wordt ongeveer 80 % van het gezichtsvermogen bereikt, en na ongeveer 3 weken is het definitieve gezichtsvermogen bereikt.

Nazorg

Tweede controle

De dag na de ooglaserbehandeling worden uw ogen een tweede keer onderzocht om eventuele complicaties te herkennen en eventueel onmiddellijk te behandelen. Complicaties zijn nooit helemaal uit te sluiten maar treden zelden op. Complicaties vereisen directe behandeling en hebben tot nu toe niet tot blijvende problemen geleid.

Wanneer u na dit tweede onderzoek nog vragen heeft, kunt u die met de oogarts bespreken. Wij zijn er voor u. Het verheugt ons telkens weer na deze controle onze patiënten zonder bril of lenzen, maar met goed gezichtsvermogen naar huis te zien gaan.

Derde, vierde en vijfde nacontrole

Na een week, een maand, na 6 maanden en na een jaar zijn nog extra nazorgcontroles voor de gezondheid van uw ogen gepland. Met deze controles waarborgen wij uw verwachtingen van de ooglaserbehandeling. Indien het om medische redenen noodzakelijk is, worden aanvullende controleafspraken gemaakt.

Indien een nabehandeling vereist is, wordt u nogmaals door onze oogartsen in Amsterdam onderzocht. De oogarts zal dan samen met u bepalen of een nabehandeling wenselijk en mogelijk is. Aan de nazorg-controles en een eventuele nabehandeling zijn geen extra kosten verbonden.

 

De mesloze SMILE-laser op maat is een geavanceerde methode van lasertechnologie voor bijziendheid en astigmatisme waarmee bijziendheid tot -10D en astigmatisme tot -5D kan worden behandeld. Het is de ideale behandelmethode voor atleten en professionals die het risico lopen op klappen en blootstelling aan hoge druk.

Eigenschappen van de SMILE lasermethode:

 • Behandeling van bijziendheid tot -10D en astigmatisme tot -5D
 • Superieure bescherming in de biomechanica van het hoornvlies
 • Geschikt voor dunnere hoornvliezen
 • Gemak van een operatie zonder incisie met een gesloten chirurgische techniek
 • Chirurgie in één stap
 • Veilig herstel
 • De snelste lasertechnologie met een frequentie van 500 kHz
 • Meest natuurlijke resultaten

Fasen van de SMILE laserbehandelmethode:

 • Met de Zeiss Visumax Femtosecond-technologie wordt in één stap een dunne lenticule (schijfje weefsel) gemaakt in de voorste laag van het oog (hoornvlies).
 • De chirurg verwijdert de lenticule door een opening van 3,8 mm in het hoornvlies. Het is niet nodig een flap te snijden.
 • De refractieve fout wordt hersteld wanneer de vorm van het hoornvlies wordt veranderd door de lenticule te verwijderen die in het oog is gemaakt. Omdat er geen flapjes worden gemaakt, wordt de biomechanica van het hoornvlies minder beïnvloed dan bij andere laserchirurgie het geval is. De SMILE-techniek biedt de sterkste biomechanica na een laserchirurgie.

iLASIK is de combinatie van de nieuwste lasertechnologie, Intralase Bladeless Laser, de Golffront op maat en het oogherkenningssysteem. iLASIK is volledig aangepast aan het individu. Alles wordt uitgevoerd op basis van de persoonlijke visuele kwaliteiten van de patiënt. De technologie die in de iLASIK-methode wordt gebruikt is bijzonder veilig.

Wanneer patiënten die een iLASIK-behandeling hebben ondergaan, worden onderzocht, tonen medische onderzoeken die na 1 jaar worden uitgevoerd het volgende aan:

 • Meer dan 95% van alle patiënten die deelnamen aan het onderzoek konden hun rijexamen afleggen zonder bril of contactlenzen.
 • 98% van de patiënten met lichte of ernstige bijziendheid en ongeveer 3/4 van alle patiënten die deelnamen aan het onderzoek hadden een zichtkwaliteit van 100% of beter dan voor de operatie zonder een bril of contactlenzen te dragen.
 • Patiënten met lichte of ernstige bijziendheid waren 4 keer meer tevreden over hun zicht ‘s nachts in vergelijking met het zicht dat zij ‘s nachts hadden voor de laseroperatie.

De eerste fase van de iLASIK-methode is het bepalen van de karakteristieke eigenschappen van uw zicht, op basis van tests waaronder de “Wavescan™ – behandeling op maat”-technologie. Het Wavescan-systeem plot een 3-dimensionale kaart van uw visuele afwijkingen. Daarna wordt met het behandeling-op-maat (Advanced CustomVue™) proces de behandeling op maat ontworpen met informatie verkregen uit deze kaart.

Wavefront (Golffront)

Bij Wavefront wordt een lichtstraal naar het oog gezonden en een laserbehandeling toegepast die op de individuele persoon is aangepast, nadat het beeld is beoordeeld dat van de retinale laag is verkregen. Deze methode verdient met name de voorkeur bij patiënten die ‘s nachts slecht zicht hebben of die verwijde pupillen hebben, om verstrooiing, diffractie en lichthalo’s te vermijden na de laser. Na de beoordeling met speciale Wavefront-analyseapparatuur, wordt het besluit over de chirurgie genomen.

iDesign Wavefront

Bij laserbehandeling is aanpassing van de behandeling op ieder oog de sleutel tot succesvolle resultaten. Het iDesign geavanceerde Wavefront-geleide systeem maakt het mogelijk dat ieder oog met behandelingen op maat wordt behandeld. Daardoor worden patiënten verlost van hun bril of lenzen en krijgen ze een ultra-HD zichtkwaliteit.

Met de Wavefront-technologie kunnen in korte tijd 5 verschillende metingen worden gedaan. 5 verschillende metingen die normaal gesproken worden uitgevoerd met een automatische refractometer, keratometer, topografie-, aberrometer en pupillometer kunnen worden uitgevoerd met één enkel apparaat. Er worden behandelingen op maat aangeboden met de verkregen gegevens. Met de iDesign Wavefront-technologie kunnen gedetailleerde analyses van het hoornvlies worden uitgevoerd en de refractieve fouten kunnen tot in de kleinste details worden bepaald. Dankzij de sensor met hoge resolutie, kunnen de optische afwijkingen van het oog worden geanalyseerd met een 5 keer zo hoge resolutie. Door de iDesign Wavefront-technologie te gebruiken worden betere resultaten bereikt en zijn patiënten zeer tevreden met hun laserbehandelingen.

Behandelfasen in iLASIK

In de eerste fase wordt een persoonlijk zichtprofiel aangemaakt met Wavescan-technologie.

Vervolgens wordt een snede in het hoornvlies gemaakt met femtosecond, zonder een mes te gebruiken. Tot slot kan met iLASIK het zicht worden gecorrigeerd.

Data die van de straal naar de ogen worden gereflecteerd worden met een speciale camera gedetecteerd. Dergelijke gegevens worden naar de Laser gestuurd en de beoogde operatie wordt uitgevoerd. Een van de redenen om te kiezen voor een behandeling op maat (Advanced CustomVue™) is dat een nauwkeurige driedimensionale kaart van de individuele patiënt kan worden verkregen met behulp van de Wavefront-aberrometer.

Tijdens de laserbehandelingen is het van cruciaal belang het apparaat op het beoogde gebied van het oog te richten.

Daarom dient er zich een digitaal volgsysteem (oogvolger) tussen het oog en het apparaat te bevinden.

Bij de Wavefront-behandeling worden metingen uitgevoerd in zithouding, terwijl de operatie in lighouding wordt uitgevoerd. Er kan zich een kleine draaibeweging van het oog voordoen wanneer iemand ligt. Het laserapparaat herkent de iris van de patiënt en neemt zelfs de kleinste draaibewegingen van het oog waar. In tegenstelling tot andere oogvolgsystemen, kan deze technologie eveneens de draaibewegingen van het oog volgen om de as van het oog.

Femtosecond-laser is een nieuwe lasertechnologie voor refractieve chirurgiebehandeling van refractieve fouten zoals bijziendheid, verziendheid en astigmatisme. Bij femtosecond wordt een dunne incisie gemaakt in het hoornvlies om een flap te maken van de juiste kwaliteit met behulp van laserstralen in plaats van een mes, wat het belangrijkste onderdeel is van het succes van de computergestuurde laserchirurgie. Het gebruik van laserstralen in plaats van een mes om de incisie te maken helpt de risico’s te minimaliseren. Femtosecond-laser biedt de mogelijkheid een aangepaste incisie te maken en vergroot daarmee de kans op succes van de chirurgische ingreep. Een incisie van het hoornvlies met femtosecond-laser wordt in het bijzonder aanbevolen door onze oogchirurgen voor bepaalde patiënten op basis van de karakteristieken van hun hoornvliezen.

Laseroperatie met mes:

 • Onbedoelde chirurgische resultaten, scheuren van flapjes
 • Hoger risico voor patiënten met dunnere hoornvliezen
 • Onmogelijk uit te voeren bij patiënten met hogere dioptrische waarden
 • Hoger risico op droge ogen na de laseroperatie

Femtosecond-laser zonder mes:

 • Perfecte resultaten, hoger succespercentage, lagere risico’s en de mogelijkheid om flapjes te maken van de juiste dikte bij patiënten met dunnere hoornvliezen
 • Kan worden uitgevoerd bij patiënten met hogere dioptrische waarden
 • Laag risico op droge ogen na de operatie

In een studie naar patiënten bij wie de flapjes zijn gemaakt met een mes in één oog en de nieuwste generatie femtosecond-laser (Intralase) methode in het andere oog voor laserbehandeling werd vastgesteld dat het zicht van het oog dat met de femtosecond-laser (Intralase) methode werd geopereerd, 3 keer beter was dan dat van het andere oog.

PRK (Photorefractive Keratectomy, fotorefractieve keratectomie) is net als Lasik een behandelmethode om refractieve fouten te corrigeren. Anders dan Lasik, wat nog steeds de meest gebruikte techniek is, wordt in de PRK-methode geen dunne laag (flap) in het hoornvlies gemaakt; in plaats daarvan wordt de laser direct van buiten geactiveerd. Bij een PRK-chirurgie wordt het buitenste dunne levende weefsel dat epitheel wordt genoemd, van het hoornvlies verwijderd en er wordt Excimeerlaser op het onderliggende weefsel toegepast. Aan het eind van de operatie wordt er een dunne, beschermende “verband” contactlens in het oog geplaatst, die enkele dagen moet worden gedragen zodat het oppervlak van het hoornvlies makkelijker kan herstellen. Herstel van goed zicht duurt langer dan bij Lasik en kan tot 3-4 weken in beslag nemen. Men voelt 2-4 dagen na de operatie pijn en ongemak, omdat in deze periode het epitheelweefsel zich herstelt.

LASEK

Bij Lasek wordt het epitheelweefsel van het oog met alcohol opgelicht. Het epitheel wordt na toepassing van de laser teruggeplaatst. Met deze dubbelzijdige methode worden zeer betrouwbare resultaten behaald; sommige patiënten ervaren echter 2-3 dagen lang een brandend, stekend gevoel in de ogen en traanogen. Het zicht herstelt zich gemiddeld binnen 1 week tot 10 dagen. Met deze behandelmethode wordt het eindresultaat meestal in de derde maand behaald; patiënten kunnen echter hun dagelijkse activiteiten in deze periode reeds zonder bril uitvoeren.

Kenmerken van de PRK- en LASEK-methoden

 • Ze worden aanbevolen bij patiënten van wie de dikte van het hoornvlies niet geschikt is voor Lasik-chirurgie hoewel ze lage dioptrische waarden hebben (bijziendheid en astigmatisme tot -3D).
 • Net als bij de Lasik-methode wordt het oog enkel verdoofd met oogdruppels.
 • De patiënt voelt geen pijn tijdens de operatie.
 • Er wordt een contactlens geplaatst om de vernieuwing van het epitheel te versnellen en het oog te beschermen, deze wordt 3 dagen na de operatie door de arts verwijderd.

Fakische intraoculaire lensimplantatie is een vertrouwde behandelmethode die hulp biedt aan personen van wie de structuur van het oog niet geschikt is voor laserbehandeling, zodat ze toch van hun bril of lenzen verlost kunnen worden, en ze biedt nauwkeurige en betrouwbare resultaten bij personen met ernstige bijziendheid en verziendheid. Bij het Dünyagöz hospitaal worden fakische lensoperaties uitgevoerd door gespecialiseerde artsen met de beste intraoculaire lenzen ter wereld.

Op basis van het principe dat een kunstmatige, corrigerende lens in het oog wordt geïmplanteerd, wordt deze methode soms gecombineerd met Lasik-chirurgie. Bijziendheid van 7 tot 25 dioptrie en verziendheid van 5 tot 13 dioptrie kan worden gecorrigeerd.

Voor wie zijn fakische lenzen geschikt?

Fakische lenschirurgie is geschikt voor mensen boven de 18 die geen glaucoom, retinale stoornissen of staar hebben. De uiteindelijke beslissing of iemand geschikt is voor deze behandeling kan worden gemaakt na een uitgebreid oogonderzoek en onderzoek van het hoornvliesweefsel door speciale analyse.

Techniek van fakische lenschirurgie

Fakische lenschirurgie duurt bijna 20 minuten per oog en de patiënt voelt niets onder anesthesie. Tussen de operaties van beide ogen is een minimaal interval van 7 dagen toegestaan en het oog blijft slechts 1 dag verbonden na de operatie. Het verband wordt de volgende dag door de arts verwijderd en het zicht van de patiënt wordt helder genoeg om de dagelijkse bezigheden weer op te pakken zonder bril of lenzen.

De lens die in het oog wordt geïmplanteerd is doorzichtig en gemaakt van materiaal dat verenigbaar is met oogweefsel, zonder ooit problemen te veroorzaken. Deze intraoculaire lenzen zijn na de operatie niet zichtbaar van buitenaf en de aanwezigheid van de lens is voor de patiënt ook niet voelbaar.

Patiënten die van hun bril af willen, maar niet in aanmerking komen voor een laserbehandeling, kunnen hun bril vaarwel zeggen dankzij intraoculaire lensoperaties. Bij deze techniek wordt een incisie van 3 mm gemaakt om het oog binnen te gaan en het membraan van de lens wordt in ronde vorm verwijderd. De natuurlijke lens van het oog wordt geëmulgeerd met een instrument dat ultrasone golven uitzendt, daarna opgezogen en vervolgens vervangen door een nieuwe, vouwbare lens. Deze methode wordt heldere lens-vervanging genoemd. De lens wordt in het oog geplaatst door de incisie van 3 mm en de lichaamstemperatuur vormt de lens naar de normale vorm. Bij deze behandelmethode wordt de natuurlijke lens in het oog verwijderd en vervangen door een lens met multifocale functionaliteit. Er zitten een aantal ringen in deze lenzen. Sommige van deze ringen geven veraf beter zicht en andere geven dichtbij beter zicht. Daardoor worden objecten dichtbij en veraf duidelijk op de gele vlek van het oog geprojecteerd, voor visuele scherpte. Patiënten kunnen zich hieraan snel aanpassen en hoeven geen bril meer te dragen voor veraf of dichtbij.

Het selecteren van patiënten is heel belangrijk bij deze behandeling. Er moet zorgvuldig overwogen worden of het zicht dichtbij of veraf belangrijker is voor de patiënt. De pupilgrootte van de patiënt is een andere belangrijke factor bij het selecteren van de patiënt. Een ander voordeel van de behandeling is dat deze een simpele oplossing biedt voor patiënten die een staaroperatie moeten ondergaan door de staar te verwijderen en tegelijkertijd het probleem van bij- of verziendheid te verhelpen.

Om te beginnen moet de patiënt een gedetailleerd oogonderzoek ondergaan. Niet iedere patiënt heeft geschikte ogen voor dit type chirurgie. De professionele status, leeftijd, sociale activiteit, leesgewoonten en het intellectuele niveau van staarpatiënten is ook van belang bij het selecteren van patiënten. Bij de juiste patiëntselectie, correcte techniek, ervaring van de arts en het instituut waar de operatie plaats vindt (en natuurlijk selectie van de juiste lens) worden met dit type chirurgie hoge succespercentages bereikt.

De patiënt krijgt binnen 1-2 dagen na de operatie zijn normale zicht terug. Verziendheid, bijziendheid en astigmatisme kunnen met deze methode worden gecorrigeerd.

– Worden mijn ogen volledig gecorrigeerd wanneer ik laserchirurgie onderga? Kunnen mijn dioptrische waarden na de chirurgie nog veranderen?

Het doel van laserchirurgie is om u van uw bril af te helpen en uw zicht te behouden. Voor dioptrie 0,5 en lager hoeft u geen bril te dragen en gelden daarom als een succesvolle operatie. Wanneer de laserchirurgie wordt uitgevoerd terwijl de dioptrische waarden nog toenemen, dan kan een bril later weer nodig zijn. Daarom dient het zicht van de persoon ten minste 1 jaar stabiel te zijn. 95% van de bijziende mensen en 70% van de verziende mensen hoeven na de laserchirurgie geen bril meer te dragen.

Kan iemand een staaroperatie ondergaan na laserchirurgie?

Laserchirurgie voorkomt noch veroorzaakt toekomstige oogbehandelingen (inclusief staaroperaties).

– Hoe veranderen lasertypes? Hoe weet ik welk type laser voor mij geschikt is?

Laserchirurgie wordt bepaald op basis van de structuur en dioptrische waarden van iemands ogen. Personen bij wie de controles voorafgaand aan de operatie laten zien dat zij in aanmerking komen voor laserchirurgie worden behandeld met de laserbehandelmethode die het beste past bij zijn oogstructuur en een grote kans op succes biedt.

– Hoe lang duurt een laseroperatie?

Een laseroperatie wordt binnen de korte tijd van 5-10 minuten voltooid.

– Komen er bloedingen voor bij laserchirurgie?

Er komen geen bloedingen voor bij laserbehandeling omdat deze wordt toegepast in het hoornvlies, een oogweefsel zonder bloedvaten. Laserbehandeling is daarnaast pijnloos omdat ze wordt uitgevoerd onder plaatselijke anesthesie (oogdruppels).

– Voelt men pijn na de laserchirurgie?

De patiënt kan pijn, steken of tranen in het oog ervaren tot 6 uur na een laserchirurgie waarbij een flap in het hoornvlies wordt gevormd als eerste stap, zoals bij Intralase-LASIK en LASIK. Bij een laserchirurgie waarbij het oogoppervlak wordt losgemaakt, zoals bij LASEK en PRK, kan de pijn 2-3 dagen aanhouden. Er kan een beschermende contactlens in het oog worden geplaatst na de laseroperatie om de pijn te verminderen.

– Ze zeggen dat mensen droge ogen hebben na een laseroperatie. Is dat waar?

        

Ik heb lage dioptrische waarden; kan ik nog steeds laserchirurgie ondergaan?

Iedereen die een bril nodig heeft of deze niet langer wil dragen kan laserchirurgie ondergaan, ongeacht de dioptrische waarden wanneer de oogstructuur geschikt is voor de chirurgie.

– Astigmatisme kan toch niet met laser worden gecorrigeerd?

Laserbehandeling wordt toegepast om naast bijziendheid en verziendheid ook astigmatisme te corrigeren.

– Wat zijn de punten om op te letten na de behandeling?

 • De ogen hoeven niet met verband te worden afgedekt na de chirurgie.
 • De oogdruppels die de arts voorschrijft moeten precies worden toegediend zoals de arts heeft geïnstrueerd.
 • Het is belangrijk dat de patiënt niet aan het oog zit en niet doucht tijdens de eerste 24 uur na de operatie.
 • U kunt 24 uur na de operatie uw normale leven weer oppakken.
 • Een mild stekend of tranend oog is tijdens de eerste uren normaal.
 • De arts moet regelmatig bezocht worden voor controle na de behandeling.

 

– Wanneer kunnen patiënten hun normale routines weer oppakken?

Meestal kunnen ze de volgende dag weer aan het werk gaan. Het is even belangrijk als de operatie zelf dat u uw medicijnen regelmatig gebruikt zoals door de arts geïnstrueerd. We raden aan een zonnebril te dragen omdat u last kunt hebben van de zon. U kunt deelnemen aan alle sporten inclusief wandelen, fietsen en aerobics. U kunt met het vliegtuig reizen. Zwemmen in het zwembad of de zee moet echter de eerste 20 dagen vermeden worden om infectie te voorkomen. Na de eerste maand kunt u voor cosmetische doeleinden gekleurde lenzen gebruiken wanneer u dat wilt.

– Kan iemand twee keer laserchirurgie ondergaan?

Het doel van laserbehandeling is om de dioptrie van de ogen te verminderen tot + / – 0,50. Afhankelijk van uw dioptrische waarden, wordt dit doel bereikt met een succespercentage van meer dan 90-95%. Wanneer de waarde van uw ogen bij controle niet voldoende blijkt te zijn gecorrigeerd minimaal 6 maanden na de operatie, dan worden alle tests en onderzoeken herhaald.

Pachymeter, Orbscan en Topolaser onderzoeken worden gedaan om te zien of de hoornvliesdikte en dioptrische waarden geschikt zijn voor een tweede laseroperatie. Indien ze geschikt zijn, kan de tweede laseroperatie worden uitgevoerd zonder een nieuwe flap te vormen en in plaats daarvan de eerste flap op te lichten. Het is volkomen geaccepteerd om de behandeling op deze manier te herhalen.