Facebook
İnstagram
Linkedin
Twitter


  Contact : 085-0290011

De Boelelaan 1065, 1082 SB Amsterdam (Netherlands)

Klachtenregeling

Worldeye

085-0290011

Worldeye hanteert een transparante klachtenregeling, zoals in de bijlage is opgenomen. Deze klachtenregeling heeft tot doel u duidelijk te maken waar u binnen onze organisatie heen kunt met uw klacht, hoe wij deze in behandeling nemen, welke aanvullende mogelijkheden u heeft en vooral ook hoe wij nieuwe klachten kunnen voorkomen en uw vertrouwen kunnen behouden of terugwinnen. 

Ons doel is om er altijd samen met u uit te komen. Voor klachten die we niet samen of die Worldeye niet zelfstandig kan oplossen, werken wij samen met een externe klachtenfunctionaris: dhr. Donald Pagrach, +31 6 17 92 64 66, donald@pagrach.nl