Drs. Chelo Temprano | Worldeye
Facebook
İnstagram
Linkedin
Twitter


  Contact : 085-0290011

De Boelelaan 1065, 1082 SB Amsterdam (Netherlands)

Drs. Chelo Temprano

Drs. Chelo Temprano

Oogarts

Drs. Chelo Temprano heeft haar geneeskundestudie genoten aan de Spaanse Medische Faculteiten in Salamanca en Barcelona. Haar opleiding heeft ze afgerond in 1981.

Sinds haar afstuderen heeft dokter Temprano zich verricht op onderzoek. In deze fase heeft ze interesse ontwikkeld in de oogheelkunde. Dit heeft ertoe geleid dat ze in april 1986 in Barcelona is gestart met haar specialisatie tot oogarts. In 1989 is ze naar Nederland gekomen om ervaring op te doen in het Oogziekenhuis te Rotterdam. Vanaf dat moment heeft ze gewerkt en zich verder gespecialiseerd in Nederland. Zo is dokter Temprano van 1991 tot en met 1993 als oogarts werkzaam geweest in het Oogziekenhuis Rotterdam en in het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft.

Vervolgens is dokter Temprano overgestapt naar het Ruwaard van Putten ziekenhuis en is hier een eigen praktijk begonnen voor oogheelkundige zorg. Dat heeft ze voortgezet tot 2014.

BIG-register nummer: 19024238001
Talen: Nederlands, Engels en Spaans

Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)

Nederlands Intra-Oculaire Implant Club (NIOIC)

Nederlands Gezelschap Refractiechirurgie (NGRC)

European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS)

International Intra Ocular Implant Club (IIIC)